THAIHAISO.COM รับขนส่งอะไหล่รถยนต์และสินค้าอื่นๆโดยตู้คอนเทนเนอร์ จากญี่ปุ่นถึงไทย

Thai

Japanese

個人情報保護方針(Thai)

タイ配送ドットコムは、お客さまの個人情報保護は当社の 社会的責務であると考え、今後も信頼頂けるサービスの向上に努めるため、個人情報の取扱いに関する方針を定め、大切な個人情報の適正な管理と利用、保護に努めます。

1. 個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守します。
2. 個人情報の収集、利用および提供を行うための措置を講じます。
 当社はお客さまからの個人情報を無断で収集・利用することはありません。
 また同意を得た場合でも、同意を得た範囲内のみで使用します。
 個人情報の処理を外部に委託する場合は当社の厳正な管理のもと行うものとします。
3. 個人情報への不正アクセス、または個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等、
 個人情報に関するリスクに対しては、予防並びに是正するための合理的な
 安全対策を講じます。

  

◆ 個人情報の利用目的
個人情報の利用目的 としては、以下に挙げる目的を遂行のために利用するものとします。
・会員制サービスへのご登録
・メールマガジンの配信
・サービスの申込
・アンケートへのご回答
・コンテスト、懸賞、その他のイベントへのご応募及びご参加
・当社ウェブサイト等、インターネットでご入力いただいた情報 

 

◆ 収集する情報の種類
契約の履行に必要な情報として、お客様の住所・氏名・メールアドレス・電話番号および税関での申告のための荷物の内容情報を収集させて頂いております。また、各種サービスに関連し、必要な情報のご提出をお願いする場合があります。

 

◆ 情報の収集方法
お見積もりフォーム・ご注文フォーム・お問い合わせフォームよりお客様に関する情報を収集させて頂いております。また、キャンペーン等の実施により、インターネット等で情報を収集させて頂く場合があります。お客様の情報を収集するにあたっては、法令等に照らし、適正な方法で行なうこととします。

 

◆ 個人情報の管理
個人情報の管理責任者を設置し、その役割を明確にして、管理責任者が適切に
個人情報保護に関する行動を行えるように環境を整備いたします。

 

◆ 個人情報の提供
以下の場合を除き、個人情報を第三者に提供することは致しません。
・お客さまの同意が得られている場合
・法令等により要求された場合
・当社業務委託先へ業務を委託する場合。なお、この場合は次項の「個人情報の預託」に従います。

 

◆ 個人情報の提供
当社は事業運営上、お客さまにより良いサービスを提供するために業務の一部を外部に  委託しています。業務委託先に対しては、個人情報を預託することがあります。この場合、  個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、契約等において個人情報  の適正管理・機密保持などによりお客さまの個人情報の漏洩防止に必要な事項を  取り決め、適切な管理を実施させます。

 

◆ 個人情報の開示・更新等
当社は、当社がお客さまからお預かりしている個人情報について、お客さまご本人から開示  ・修正・削除のお申し出があった場合、合理的な範囲で開示・修正・削除を致します。  ただし、他のお客さまの生命・身体・財産その他の利益を害するおそれのある場合、  または当社の業務遂行に著しく支障をきたすと判断した場合は、この限りではありません。
また、法令等に定めのある場合は、当該法令い基づいて適切な対応を致します。

 

◆ アクセスログについて
弊社は、本ウェブサイトにおいて、アクセスされた方の情報をアクセスログとして記録しています。記録された情報には、アクセスされた方のIPアドレス、アクセス日時等が含まれますが、個人を特定できる情報を含むものではありません。アクセスログはウェブサイトの管理や利用状況に関する分析のために利用致します。

 

◆ リンクについて
本ウェブサイトは、いくつかの外部サイトへのリンクを含みますが、個人情報を共有するものではありません。リンク先ウェブサイトにて行なわれる個人情報の収集に関しては弊社では一切責任を負えませんので、リンク先ウェブサイトのプライバシーポリシー等をご参照下さい。

 

◆ その他の事項
弊社は、お客様にご提供頂きました個人情報に関して適用される法令を遵守致します。弊社では、より良くお客様の個人情報の保護を図るために、または、日本国の従うべき法令の変更に伴い、個人情報保護方針を改定することがございます。

タイフェスティバル

現在の為替レート

タイバーツ円   THB/JPY   

日本円バーツ   JPY/THB   

米ドル円   USD/JPY   

日本円ドル   JPY/USD   

THAIHAISO.COM ??????????

????????????????????????????????????

??????????????

???????????????????????????????

CUSTOMER SUPPORT

MAIL SUPPORT

บริการรับเรื่องตลอด 24ชั่วโมง
ตอบกลับอีเมล์ภายใน
12ชั่วโมงหลังจากได้รับอีเมล์

ติดต่อสอบถามทางอีเมล์

?????????

TELEPHONE SUPPORT

วันธรรมดา9:00 ~ 18:00
วันเสาร์-อาทิตย์
วันหยุดประจำปีตั้งแต่วันที่31 ธ.ค ถึง 2 ม.ค

ติดต่อเราในประเทศญี่ปุ่น
0725-53-3022

ติดต่อเราในประเทศไทย
(รับเรื่องด้วยภาษาไทย)
①Tel Staff 1 
081-921-7884
 Mon-Sun 8:00 - 24:00
②Tel Staff 2 
087-017-8307
 Mon-Sun 8:00 - 24:00
③Tel Office Thai 
02-170-6817
 Mon-Fri 8:00 - 17:00(Office Hours)

タイ配送ドットコムで使える決済方法

タイ配送ドットコムのFacebook

タイ配送ドットコムのTwitter